Nghiên cứu khoa học


Thông báo về thời hạn nộp thuyết minh đề tài nhiệm vụ KH&CN năm học 2019-2020

Căn cứ Thông báo số 73/TB-ĐHSG ngày 11 tháng 1 năm 2019 của Nhà trường về việc đăng ký nhiệm vụ KH&CN năm học 2019-2020; đã triển khai đến thầy/côngày 14 tháng 2 năm 2019. Nay Khoa Giáo dục Tiểu học thông báo đến cán bộ, giảng viên (CB, GV) thời hạn nộp các hồ sơ như sau: Trước ngày 7/3/2019, thầy/cô nộp tại VPK cho trợ lý NCKH bản giấy thuyết minh đề tài có đầy đủ chữ ký và file qua email: dthue@sgu.edu.vn. Để tránh tình trạng bị phòng QLKH trả về làm lại như mọi năm, quý thầy/cô vui lòng KHÔNG để ...

Xem thêm