NCKH Giảng viên


TB: V/v Kê khai công trình Khoa học năm học 2019-2020 và một số thay đổi trong công tác quy đổi năm học 2020-2021

  Mẫu kê khai công trình Khoa học năm học 2019-2020 ...

Xem thêm

TB: V/v nhận hồ sơ nghiệm thu đề tài khoa học năm học 2019-2020 và đăng kí đề tài khoa học sinh viên năm 2020-2021

  ...

Xem thêm

Mẫu kê khai công trình khoa học

Mẫu kê khai công trình khoa học ...

Xem thêm

Thông báo về việc quyết toán Hợp đồng NCKH sau nghiệm thu

Kính thưa quý Thầy/Cô,    Theo yêu cầu của Kho bạc về việc thanh toán hợp đồng NCKH sau nghiệm thu, quý Thầy/Cô lưu ý:  Từ tháng 3/2019 Kho bạc sẽ dựa trên ngày kí QĐ Công nhận kết quả (trong vòng 30 ngày) các tác giả đề tài, chủ biên giáo trình có tên trong danh sách công nhận có nhiệm vụ đi quyết toán. Nếu sau thời gian trên Phòng QLKH và Phòng KHTC không chịu trách nhiệm với những hồ sơ quyết toán chậm trễ. Trân trọng. ...

Xem thêm

Quyết định về việc chấp thuận nhiệm vụ KH&CN cấp Khoa năm học 2017-2018

...

Xem thêm

Quyết định về việc duyệt Kế hoạch hoạt động khoa học năm học 2016-2017

...

Xem thêm

Quyết định về việc chấp thuận công trình khoa học cấp Khoa năm học 2016-2017

...

Xem thêm

Quyết định về việc công nhận kết quả NCKH năm học 2015-2016 (đợt 2)

  ...

Xem thêm

Thông báo về việc đăng kí nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017

...

Xem thêm

Quyết định về việc chấp thuận công trình khoa học cấp Khoa năm học 2015-2016

...

Xem thêm