Hệ chính quy


Kế hoạch tổ chức hội thi "Viết về cuốn sách tôi yêu" năm học 2018-2019

  ...

Xem thêm

TB: Về việc đóng lệ phí tốt nghiệp và lệ phí cấp các loại chứng chỉ hệ Chính quy Đại học khóa 15 và Cao đẳng khóa 16

1. Thời gian: ngày 07/5/2019+ Sáng: từ 8g30 đến 11g00+ Chiều: từ 14g30 đến 16g302. Địa điểm: Phòng 3.A115 (VPK GDTH), cơ sở 3 - số 20 Ngô Thời Nhiệm, Q. 33. Lệ phí: 250.000đP/s: Các bạn sinh viên vui lòng đóng tiền vào đúng thời gian đã thông báo. ...

Xem thêm

Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019

  ...

Xem thêm

Kế hoạch trao đổi, tiếp xúc giữa Lãnh đạo khoa với sinh viên năm học 2018-2019

  Mẫu biên bản họp lớp lấy ý kiến sinh viên ...

Xem thêm

Quy định về cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học và các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ

  ...

Xem thêm

DSSV bị cảnh cáo, buộc thuôi học đợt 1 năm 2019 (dự kiến)

  ...

Xem thêm

DSSV bị cảnh cáo, buộc thuôi học đợt 1 năm 2019 (dự kiến) (2)

  ...

Xem thêm

DSSV được công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 (dự kiến)

  ...

Xem thêm

TB: Về việc gian hạn thời gian tham gia bảo hiểm y tế năm 2019

...

Xem thêm

TB: Nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT đối với sinh viên khóa 17 và các sinh viên khóa trước

...

Xem thêm