Hệ chính quy


TB: Khia giảng các lớp Bồi dưỡng-Ôn tập Tiếng Anh theo KNLNN 6 bậc dành cho VN (tháng 02-2023)

  ...

Xem thêm

TB: Tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo KNLNN 6 bậc dùng cho VN (kỳ thi ngày 18, 19/02/2023)

  - 2023 02 PDK VSTEP B1; - 2023 02 PDK VSTEP A2./. ...

Xem thêm

20-12-2022_TB nhận đăng ký lớp UDCNTT Cơ bản-UDCNTT trong dạy học khóa 162

  - Thông báo nhận đăng ký Lớp ƯDCNTT Cơ bản/ƯDCNTT trong dạy học Khóa K162 tại website Trung tâm. ...

Xem thêm

TB: Đăng ký môn học bổ sung HK 2, năm học 2022-2023

  ...

Xem thêm

TB: Hoàn tiền BHYT 12 tháng năm 2023 và hoàn tiền BHYT SV K.19 3 (tháng)

  ...

Xem thêm

TB: Tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo KNLNN 6 bậc dùng cho VN (kỳ thi ngày 07, 08/01/2023)

  - Phiếu đăng ký dự thi tiếng Anh bậc 2 (A2); - Phiếu đăng ký dự thi tiếng Anh bậc 3-5./. ...

Xem thêm

QĐ: Miễn giảm học phí, trợ cấp tại trường cho SV thuộc diện chính sách HK 1, năm học 2022-2023

  ...

Xem thêm

TB: Mời SV tham gia Ngày hội Phỏng vấn Tuyển dụng năm 2022

  - Khoa gửi các bạn lớp trường khóa 19, 20 (năm 3, 4) cho lớp đăng ký theo Mẫu: GDTH-MAU SV DANG KY NGAY HOI VIEC LAM 2022; - Thời hạn gửi File về VPK: 13g30, 08/12/2022 (thứ 5); Trân trọng./. ...

Xem thêm

TB: Xử lý vi phạm đối với SV không nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT

  ...

Xem thêm

TB: Nhận đăng ký lớp UDCNTT Cơ bản khóa 162

  Khoa gửi các bạn SV:- Hiện nay Trung tâm Công nghệ Thông tin đang mở các lớp Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản khóa 162: Thông báo nhận đăng ký Lớp ƯDCNTT Cơ bản Khóa K162 tại website Trung tâm. ...

Xem thêm