Hệ chính quy


TB: Về việc khai báo sức khoẻ tự nguyện để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

  ...

Xem thêm

TB: Về việc áp dụng chuẩn đầu ra ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp

  ...

Xem thêm

TB: Về việc điều chỉnh thời gian thực tập do dịch bệnh Covid-19

  ...

Xem thêm

TB: Về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

  ...

Xem thêm

TB: V/v kéo dài thời gian tạm nghỉ học do dịch bệnh

  ...

Xem thêm

DSSV được công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 (dự kiến)

  ...

Xem thêm

Kết quả xét cảnh báo, buộc thôi học đợt 1, năm 2020 (dự kiến)

  ...

Xem thêm

TB: Về việc tra cứu thời hạn sử dụng và bổ sung thông tin BHYT sinh viên năm 2020

  ...

Xem thêm

TB: V/v nghỉ học do dịch bệnh viêm phổi đường hô hấp cấp virus Corona chủng mới

  ...

Xem thêm

TB: V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm phổi đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

    ...

Xem thêm