Hệ chính quy


TB: Lịch thu học phí HK 1 SV NSP và học phí học lại SV SP các khóa 14,15,16,17,18 & 19 hệ CĐ và ĐH CQ năm học 2020-2021

  ...

Xem thêm

KH: Hưởng ứng đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2020

  ...

Xem thêm

TB: Danh sách SV hoãn thi HK 2 năm học 2019-2020

  ...

Xem thêm

TB: Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

  ...

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức hoạt động đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, vi phạm phát luật, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020

  ...

Xem thêm

TB: Đăng ký môn học HK 1 năm học 2020-2021

  ...

Xem thêm

TB: Tổ chức tuần sinh hoạt công dân-sinh viên cuối khóa

  ...

Xem thêm

TB: Phản hồi ý kiến của sinh viên về hoạt động của Nhà trường năm học 2019-2020

  ...

Xem thêm

TB: Quyết định buộc thôi học,cảnh báo SV vi phạm kết quả điểm rèn luyện HK I năm 2019-2020

  ...

Xem thêm

TB: Nộp só tài khoản nhận học bổng Học kì 1, năm học 2019-2020

  ...

Xem thêm