Hệ chính quy


TB: Tổ chức chương trình giao lưu và báo cáo khoa học với chuyên gia

  ...

Xem thêm

TB: Tổ chức Tuần SHCD-SV cho SV cuối khóa (Khóa 18), năm học 2021-2022 (Kèm Kế hoạch tuyển dụng và Bảng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục TP năm học 2022-2023)

  TB tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc SGD và ĐT, năm học 2022-2023 - Phụ lục 1 - Phụ lục 2 - Phụ lục 3 ...

Xem thêm

TB: Danh sách SV dự kiến chưa tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

  Khoa gửi các bạn SV: - Để phục vụ cho buổi họp xét CNTN đợt 2 năm 2022 (ngày 24/6/2022), thực hiện công văn 986/ĐHSG-ĐT ngày 30/5/2022 về tổ chức thi HK II, 2021 - 2022 và xét CNTN đợt 2 năm 2022, Khoa gửi Danh sách SV dự kiến chưa tốt nghiệp đợt 2 năm 2022; - Đề nghị các bạn SV rà soát kết quả xét dự kiến. Nếu có phản hồi SV liên hệ CVHT hoặc cô Nguyệt (Trợ lý Đào tạo-090.334.9988) trước 10g00 ngày 23/6/2022. Sau đó số liệu sẽ chốt để thống kê phục vụ cho buổi ...

Xem thêm

TB: Danh sách SV dự kiến tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

Khoa gửi các bạn SV: - Để phục vụ cho buổi họp xét CNTN đợt 2 năm 2022 (ngày 24/6/2022), thực hiện công văn 986/ĐHSG-ĐT ngày 30/5/2022 về tổ chức thi HK II, 2021 - 2022 và xét CNTN đợt 2 năm 2022, Khoa gửi Danh sách SV dự kiến tốt nghiệp đợt 2 năm 2022; - Đề nghị các bạn SV rà soát kết quả xét dự kiến. Nếu có phản hồi SV liên hệ CVHT hoặc cô Nguyệt (Trợ lý Đào tạo-090.334.9988) trước 10g00 ngày 23/6/2022. Sau đó số liệu sẽ chốt để thống kê phục vụ cho buổi họp ...

Xem thêm

TB: Nhận đăng ký thi tự do Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 23/7/2022

Khoa gửi thông báo đến các bạn SV: - Do số lượng thí sinh kỳ thi ngày 24/7/2022 đã quá đông, Trung tâm Công nghệ thông tin kết thúc nhận đăng ký ngày 24/7/2022. Đồng thời, Trung tâm mở đăng ký thi tự do ƯDCNTT Cơ bản ngày 23/7/2022 (thứ bảy). - Trân trọng./. ...

Xem thêm

TB: Thực hiện khảo sát xây dựng tài nguyên giáo dục mở của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  ...

Xem thêm

TB: Tiêu chuẩn và quy trình xét chọn đoàn viên ưu tú đợt 2 năm học 2021-2022

  Mẫu 1 Mẫu 2 ...

Xem thêm

TB: Tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam (Kỳ thi ngày 25, 26/6/2022)

  ...

Xem thêm

TB: Khai báo, đăng ký thông tin chỗ ở và quản lý ngoại trú của SV hệ ĐH CQ năm học 2021-2022

  ...

Xem thêm

TB: Học bổng Nâng bước tương lai của CLB Doanh nhân Khánh Hòa Sài Gòn

  Mẫu đơn xin Học bổng Nâng bước tương lai SV Khánh Hòa ...

Xem thêm