Hệ chính quy


TB: Về việc tổ chức Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

  ...

Xem thêm

TB: V/v tham gia Bảo hiểm y tế sinh viên năm 2020

  ...

Xem thêm

TB: Thống kê sinh viên ngoại trú năm học 2019-2020

1. Đối với sinh viên Khóa 19 (ngoại trừ sinh viên ở Ký túc xá của trường):- Các bạn sinh viên gửi thông tin của mình cho lớp trưởng.- Lớp trưởng tải file "Danh sách sinh viên ngoại trú K.19" đính kèm về nhập thông tin của các bạn trong lớp vào file và gửi về địa chỉ email: dovanhuyc8@gmail.com đến ngày 20/11/2019.DSSVK19: https://docs.google.com/file/d/1ukQ5JxzjU8WY4Hz5FHag81HeRPnhOs8P/edit?filetype=msexcel&fbclid=IwAR3hX3KJChN64MYbib31n40QJEyC3Cbc4LVQG-yo1s2tH0PTWxENHgENexg2. Đối với sinh viên khóa 18 trở về trước:- Nếu có thay đổi chỗ ở thì sinh viên phải kê khai lại thông tin ngoại trú theo mẫu đính kèm nộp về văn phòng khoa đến ...

Xem thêm

TB: Về việc đăng kí môn học Học kì 2, năm học 2019-2020

  ...

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức Hội thi Viết chữ đẹp, năm học 2019-2020

  ...

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức Hội thi Đọc, kể diễn cảm, năm học 2019-2020

  ...

Xem thêm

TB: Về việc đăng kí thực hiện khóa luận tốt nghiệp của sinh viên năm học 2019-2020, đợt 2

...

Xem thêm

TB: Về việc đăng kí thực hiện khóa luận tốt nghiệp của sinh viên năm học 2019-2020

  ...

Xem thêm

TB: Đăng kí thi khảo sát đầu vào Tiếng Anh không chuyên đợt 1, năm học 2019-2020

  ...

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức Hội thi Văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

  ...

Xem thêm