Hệ chính quy


KH: Tổ chức hội nghị SV nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024

  Khoa gửi Kế hoạch Tổ chức hội nghị SV nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024. SV yêu thích nghiên cứu khoa học có thể đến tham dự để nghe.Trân trọng./. ...

Xem thêm

TB: Thu học phí HK 3 SV ngoài sư phạm, SV sư phạm K.23 và học phí học lại SV sư phạm K.19 và K.20 hệ ĐHCQ năm học 2023-2024

  ...

Xem thêm

TB: Công tác khảo sát ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên HK 2, năm học 2023-2024

  ...

Xem thêm

TB: Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên cho SV khóa 20, năm học 2023-2024

  ...

Xem thêm

TB: Thu lệ phí tốt nghiệp năm 2024

  1. Thời gian: Từ 02/5/2024 đến 16/5/2024; 2. Địa điểm: VPK GDTH (Phòng D. 101- 273 An Dương Vương, Q. 5); 3. Đối tượng: SV khoá 20 và những bạn SV chưa đóng lệ phí được xét công nhận tốt nghiệp năm 2024; 4. Lệ phí tốt nghiệp, lễ phục tốt nghiệp và cấp các loại chứng chỉ: 365.000đ.Trân trọng./. ...

Xem thêm

TB: Nhận đăng ký Lớp ƯDCNTT Khóa 171

Khoa gửi các bạn Thông báo nhận đăng ký Lớp ƯDCNTT Cơ bản/ƯDCNTT trong dạy học Khóa 171 tại website Trung tâm.Trân trọng./. ...

Xem thêm

TB: Khai giảng các lớp ôn tập và luyện thi tiếng Anh bậc 3 và bậc 4 theo KNLNN dùng cho VN (VSTEP) tháng 5/2024

  ...

Xem thêm

TB: Khai giảng các lớp tiếng Anh tăng cường cho SV nhằm đáp ứng đủ điều kiện cho SV đăng ký HP tiếng Anh I, II, III và tiếng Anh 1, 2, 3

  ...

Xem thêm

TB: Tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, kỳ thi ngày 25, 26/5/2024

  ...

Xem thêm

TB: Áp dụng Chuẩn đầu ra Tin học các ngành đào tạo trình độ đại học, chu kỳ 2020 - 2024

  ...

Xem thêm