Liên thông


TB: Khảo sát ý kiến người học về khóa học và Đo lường sự hài lòng đối với dịch vụ giáo dục

- Căn cứ vào kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2020; - Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên, điều chỉnh chương trình đào tạo và góp phần cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo; - Nhà trường tiến hành 02 khảo sát: Lấy ý kiến phản hồi từ người học về khóa học và Đo lường sự hài lòng của người học đối với dịch vụ giáo dục với các nội dung như sau: Thời gian khảo sát: từ 25/11/2020 đến hết 20/12/2020. Đối tượng khảo sát: tất cả sinh viên thuộc tất cả các hệ đào tạo.  Hình thức khảo ...

Xem thêm

KH: Tổ chức Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 2020

  ...

Xem thêm

TB: Hỗ trợ SV có hoàn cảnh gia đình khó khăn do bị ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2020

  ...

Xem thêm

KH: Mỗi đảng viên một lá cờ Tổ quốc tự hào cùng ngư dân bám biển

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Đảng ủy Trường Đại học Sài Gòn về triển khai Chương trình “Mỗi đảng viên một lá cờ Tổ quốc tự hào cùng ngư dân bám biển”, Khoa GD Tiểu học thông báo tới các em sinh viên một số nội dung chính của Kế hoạch như sau:1. Chủ đề: “Mỗi đảng viên một lá cờ Tổ quốc tự hào cùng ngư dân bám biển”.2. Thời gian thực hiện: 05 năm (từ năm 2020 đến năm 2025), hàng năm Đảng ủy Trường ra thông báo phát động ...

Xem thêm

TB: Tổ chức Lễ Tốt nghiệp hệ ĐH, CĐ đợt 4 ngày 30/9/2020

Lưu ý: Đề phòng Dịch COVID-19, người thân của SV sẽ không được dự Lễ trong Hội trường, SV dự Lễ phải đeo khẩu trang và đăng kí bằng tin nhắn qua trang Facebook của Khoa, hạn chót ngày 26/10.Trân trọng./. ...

Xem thêm

TB: Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

  ...

Xem thêm

TB: Tổ chức tuần sinh hoạt công dân-sinh viên cuối khóa

  ...

Xem thêm

TB: Nộp số tài khoản nhận trợ cấp xã hội HK II & III năm 2019-2020

  ...

Xem thêm

TB: Hội thi sáng tạo kỹ thuật TP. HCM lần 16 (2019-2020)

  ...

Xem thêm

TB: Giải thưởng và học bổng KOVA lần 18 năm 2020

  Đơn đăng kí hạng muc triển vọng Đơn đăng kí học bổng nghị lực   ...

Xem thêm