Liên thông


TB: Lấy ý kiến đóng góp của SV về hoạt động Nhà trường năm học 2019-2020

  ...

Xem thêm

TB: Thu học phí HK 2,năm học 2019-2020,hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH,hình thức VLVH K.19

(Lưu ý: hạn đóng từ 18-5 đến hết 29-5-2020)     ...

Xem thêm

TB: Lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho SV xét tốt nghiệp 2020

  ...

Xem thêm

TB: Phát bằng tốt nghiệp đợt 1-2020

  ...

Xem thêm

TB: Lễ tốt nghiệp ĐH,CĐ,đợt 1,xét ngày 25-02-2020

...

Xem thêm

TB: V/v đi học trở lại của sinh viên, học viên sau thời gian tạm nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

    ...

Xem thêm

TB: V/v kéo dài thời gian tạm nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

    ...

Xem thêm

TB: Về việc áp dụng chuẩn đầu ra ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp

  ...

Xem thêm

TB: Về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

  ...

Xem thêm

TB: V/v kéo dài thời gian tạm nghỉ học do dịch bệnh

  ...

Xem thêm