Liên thông


Quy định về việc xét công nhận tốt nghiệp đối với hệ Liên thông VLVH

  ...

Xem thêm

TB: Kế hoạch tập trung sinh viên khóa 19, Liên thông VLVH

  ...

Xem thêm

TB: Xét công nhận tốt nghiệp cho SV Khóa 18 hệ Liên thông chính quy

  ...

Xem thêm

Kế hoạch tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông dịp lễ 30/4-01/5 năm 2019

  ...

Xem thêm

TB: Phát bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

  ...

Xem thêm

TB: Về việc thi lại Tốt nghiệp hệ Liên thông Vừa làm vừa học

  ...

Xem thêm

TB: Về việc đóng học phí học kì 2 hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH, hình thức CQ Khóa 18, năm học 2018-2019

...

Xem thêm

DSSV bị cảnh cáo, buộc thuôi học đợt 1 năm 2019 (dự kiến)

  ...

Xem thêm

DSSV được công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 (dự kiến)

  ...

Xem thêm

TB: Về việc đóng học phí học kì 2 hệ Liên thông từ CĐ lên ĐH, hình thức VLVH Khóa 18, năm học 2018-2019

...

Xem thêm