Vừa làm vừa học


TB: Lấy ý kiến đóng góp của SV về hoạt động Nhà trường năm học 2019-2020

  ...

Xem thêm

TB: Lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho SV xét tốt nghiệp 2020

  ...

Xem thêm

TB: Phát bằng tốt nghiệp đợt 1-2020

  ...

Xem thêm

TB: Lễ tốt nghiệp ĐH,CĐ,đợt 1,xét ngày 25-02-2020

...

Xem thêm

TB: Tổ chức Lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho sinh viên để xét công nhận tốt nghiệp năm 2020

    ...

Xem thêm

TB: Đăng kí thi khảo sát đầu vào Tiếng Anh không chuyên đợt 2, năm học 2019-2020

1. Đối tượng: Các bạn sinh viên chưa đủ điều kiện học học phần Tiếng Anh I( các bạn sinh viên khóa 17, 18, 19 cả hệ chính quy và vừa làm vừa học chú ý). 2. Thời gian đăng kí: đến hết ngày 22/05/2020 3. Địa điểm: Văn phòng Khoa GDTH (Phòng D. 101 - 273 An Dương Vương, P. 3, Q. 5 3. Lệ phí thi: 50.000đ/SV – Phòng Đào tạo thông báo danh sách các phòng thi: ngày 29/05/2020. – Thời gian thi khảo sát: sáng Chủ Nhật, 31/05/2020 – Địa điểm thi: cơ sở chính, 273 An Dương Vương, P.3, Q.5. – Thông ...

Xem thêm

TB: Thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên các khóa học kì II và học kì phụ năm học 2019-2020

    ...

Xem thêm

TB: Danh sách sinh viên chưa nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT 2020

  ...

Xem thêm

TB: Lịch học tập trung, học bù, thực tập và thi kết thúc học phần HK2, năm học 2019-2020

  ...

Xem thêm

TB: Đăng kí môn học học kì phụ, năm học 2019-2020

    ...

Xem thêm