Vừa làm vừa học


TB:V/v đóng học phí hệ vừa làm vừa học học kì 2, năm học 2018-2019

...

Xem thêm

TB: Về việc hoàn học phí các nhóm lớp ôn tập học phần Tiếng Anh theo chương trình cũ hệ VLVH, học kì 2 năm học 2017-2018

...

Xem thêm

TB: Về việc gian hạn thời gian tham gia bảo hiểm y tế năm 2019

...

Xem thêm

TB: Nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT đối với sinh viên khóa 17 và các sinh viên khóa trước

...

Xem thêm

TB:V/v đăng kí học lại học phần hệ vừa làm vừa học học kì 2, năm học 2018-2019

1. Thời gian đăng kí: từ 04/12 đến 21/12/2018 (giờ hành chính các ngày trong tuần, trừ thứ 7 và Chủ nhật)2. Địa điểm: văn phòng khoa GDTH - Số 4, Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Quận 13.Danh sách các học phần học kì 2, 2018-20194.LƯU Ý:Trình tự đăng kí học lại:B1: Sinh viên đóng tiền học lại tại Phòng Kế hoạch - Tài chính -CSCB2: SV tải Phiếu đăng kí học lại môn học và điền thông tin vào phiếuB3: Nộp phiếu đăng kí học lại môn học (kèm theo biên lai đóng tiền học lại) tại văn phòng khoa ...

Xem thêm

TB: V/v thi lại tốt nghiệp hệ VLVH, trình độ cao đẳng, đại học, liên thông

...

Xem thêm

TB:V/v đăng kí học lại học phần hệ vừa làm vừa học học kì 1, năm học 2018-2019

1. Thời gian đăng kí: từ 06/8 đến 24/8/2018 (giờ hành chính các ngày trong tuần, trừ thứ 7 và Chủ nhật)2. Địa điểm: văn phòng khoa GDTH - Số 4, Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Quận 13.Danh sách các học phần học kì 1, 2018-20194.LƯU Ý:Trình tự đăng kí học lại:B1: Sinh viên đóng tiền học lại tại Phòng Kế hoạch - Tài chính -CSCB2: SV tải Phiếu đăng kí học lại môn học và điền thông tin vào phiếuB3: Nộp phiếu đăng kí học lại môn học (kèm theo biên lai đóng tiền học lại) tại văn phòng khoa ...

Xem thêm

TB: Về việc đóng học phí học kì 1, năm học 2017-2018 hệ VLVH khóa 15, 17 và học phí học lại hệ chính quy từ khóa 11 đến khóa 17

...

Xem thêm