Vừa làm vừa học


Danh sách SV nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt 3 HK 2, năm học 2022-2023

  ...

Xem thêm

Sơ đồ dự Lễ tốt nghiệp đợt 1, năm 2023 (15/4/2023)

  ...

Xem thêm

TB: Cấp phát văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp đợt 1 năm 2023

  ...

Xem thêm

TB: Phòng nhận Lễ phục Lễ tốt nghiệp đợt 1/2023 (ngày 15/4/2023)

  Khoa gửi các bạn SV dự Lễ tốt nghiệp: SV cần nhận phiếu cho Phụ huynh dự Lễ tốt nghiệp trước khi nhận Lễ phục. Trân trọng./. ...

Xem thêm

TB: Danh sách SV nhận giấy Tốt nghiệp tạm thời đợt 1, năm 2023, HK 1, năm học 2022-2023

  ...

Xem thêm

TB: Bố trí sử dụng phòng họp mặt "Ngày trở về"

  ...

Xem thêm

TB: Tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên (xét tốt nghiệp đợt 4, năm 2022)

1. Thời gian: 13g00, ngày 29/10/2022 2. Địa điểm: Hội trường lầu 7, khu E, cơ sở chính trường Đại học Sài Gòn (Sinh viên và người thân dự Lễ tốt nghiệp vào trường từ cổng khu E, số 6 Nguyễn Trãi) 3. Link khảo sát đăng kí tham dự Lễ Tốt nghiệp: https://forms.gle/dTpd68dJXp4LbVUd6 - Thời gian thực hiện khảo sát đến hết ngày 22/10/2022. 4. Link đăng kí nhận hồ sơ sinh viên (hồ sơ SV đã nộp lúc nhập học): https://forms.gle/c6qrANUCnyemU8mo7 **Lưu ý: - Những sinh viên đã thực hiện khảo sát của Khoa về việc đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp mới được tham dự Lễ. - Sinh viên có mặt trước 30 phút ...

Xem thêm

TB: Danh sách SV nhận giấy tốt nghiệp tạm thời đợt 4 năm 2022

  ...

Xem thêm

TB: Tuyển sinh ĐH hình thức VLVH năm 2022

  ...

Xem thêm

TB: Tuyển sinh ĐH Liên thông hình thức VLVH năm 2022

  ...

Xem thêm