Thông báo giảng viên


TB: Về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cố vấn học tập

  ...

Xem thêm

TB: V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm phổi đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

    ...

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2019-2020

  ...

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp năm học 2018-2019

  ...

Xem thêm

Kế hoạch tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông dịp lễ 30/4-01/5 năm 2019

  ...

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức hội thi "Viết về cuốn sách tôi yêu" năm học 2018-2019

  ...

Xem thêm

Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019

  ...

Xem thêm

Quy chế về công tác cố vấn học tập

  ...

Xem thêm

Kế hoạch trao đổi, tiếp xúc giữa Lãnh đạo khoa với sinh viên năm học 2018-2019

  Mẫu biên bản họp lớp lấy ý kiến sinh viên ...

Xem thêm

TB: Về việc quyết toán thu nhập cá nhân năm 2018

...

Xem thêm