Thông báo giảng viên


TB: V/v Kê khai công trình Khoa học năm học 2019-2020 và một số thay đổi trong công tác quy đổi năm học 2020-2021

  Mẫu kê khai công trình Khoa học năm học 2019-2020 ...

Xem thêm

TB: V/v nhận hồ sơ nghiệm thu đề tài khoa học năm học 2019-2020 và đăng kí đề tài khoa học sinh viên năm 2020-2021

  ...

Xem thêm

TB: Về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cố vấn học tập

  ...

Xem thêm

TB: V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm phổi đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

    ...

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2019-2020

  ...

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp năm học 2018-2019

  ...

Xem thêm

Kế hoạch tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông dịp lễ 30/4-01/5 năm 2019

  ...

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức hội thi "Viết về cuốn sách tôi yêu" năm học 2018-2019

  ...

Xem thêm

Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019

  ...

Xem thêm

Quy chế về công tác cố vấn học tập

  ...

Xem thêm