Thông báo giảng viên


TB: V/v sử dụng mẫu phiếu mới cho công tác lấy YKPH của người học về HĐGD của GV

...

Xem thêm

TB: Về việc lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, viên chức và sinh viên phục vụ công tác đảm bảo chất lượng năm 2021

Link lấy ý kiến phản hồi: https://tqa.sgu.edu.vn/ykph-gv   ...

Xem thêm

Kế hoạch:Tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người năm 2021

  ...

Xem thêm

TB: Khai báo y tế bắt buộc toàn Trường phòng chống COVID-19

  ...

Xem thêm

TB: Về việc kiểm tra hoạt động giảng dạy, học tập trong Nhà trường năm học 2020-2021

Mẫu giấy báo nghỉ và dạy bù của giảng viên   ...

Xem thêm

Kế hoạch kiểm tra hoạt động dạy học, năm học 2020-2021

  ...

Xem thêm

KH: Hưởng ứng đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2020

  ...

Xem thêm

TB: Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

  ...

Xem thêm

TB: V/v Kê khai công trình Khoa học năm học 2019-2020 và một số thay đổi trong công tác quy đổi năm học 2020-2021

  Mẫu kê khai công trình Khoa học năm học 2019-2020 ...

Xem thêm

TB: V/v nhận hồ sơ nghiệm thu đề tài khoa học năm học 2019-2020 và đăng kí đề tài khoa học sinh viên năm 2020-2021

  ...

Xem thêm