TB: Phòng nhận Lễ phục Lễ tốt nghiệp đợt 1/2023 (ngày 15/4/2023)


 

Khoa gửi các bạn SV dự Lễ tốt nghiệp: SV cần nhận phiếu cho Phụ huynh dự Lễ tốt nghiệp trước khi nhận Lễ phục.

Trân trọng./.


Chuyên mục: Vừa làm vừa học | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác