TB: Về việc tham gia bảo hiểm y tế năm 2019


1. Đối tượng tham gia: tất cả sinh viên hệ chính quy và vừa làm vừa học
2. Mức phí: 525.420 đồng/SV/ năm
   Thẻ BHYT có thời hạn sử dụng là 12 tháng (từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019)
- Các bạn sinh viên đã có thẻ BHYT nộp lại bản photocopy (thẻ phải còn giá trị sử dụng trong năm 2019).
- Các bạn sinh viên liên hệ lớp trưởng để nộp tiền và bổ sung mã số BHXH theo hướng dẫn mục 3.
- Lớp trưởng liên hệ văn phòng khoa nhận danh sách lớp và danh sách các bệnh viện khám chữa bệnh.
3. Khai báo mã số BHXH đối với SV tham gia BHYT:
- SV đã tham gia BHYT những năm trước có sẵn mã số BHXH trong danh sách.
- SV chưa có mã số BHXH thì cung cấp mã BHXH theo quy trình sau:
+ Bước 1: Tra cứu thông tin mã số BHXH của cá nhân trên website: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx
+ Bước 2: Bổ sung mã số BHXH tra cứu được vào danh sách
4. Thời gian nộp: lớp trưởng nộp tiền và danh sách đăng kí vào 1 ngày duy nhất (27/11/2018).


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác