TB: Nhận đăng ký lớp Ứng dụng CNTT cơ bản và Ứng dụng CNTT trong dạy học khóa 167


 

Khoa gửi các bạn SV: Thông báo nhận đăng ký Lớp ƯDCNTT Cơ bản/ƯDCNTT trong dạy học Khóa 167.
Trân trọng./.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác