TB: Thực hiện chế độ chính sách cho SV các khóa, HK 1, năm học 2023 - 2024


 

Khoa gửi các bạn SV:

- DS_MienGiamHocPhi_Trocap_231dukienlan1;

- Đối với SV diện chính sách chưa nộp hồ sơ xét duyệt miễn giảm học phí và trợ cấp tại trường (kể cả các khóa cũ và tân SV khóa 2023): tham khảo các đối tượng chế độ chính sách tại đường dẫn: https://ctsv.sgu.edu.vn/webin/menutrai/cdcs/31.pdf và thực hiện theo các bước: tải và điền mẫu đơn đối tượng chính sách, tại đường dẫn: https://ctsv.sgu.edu.vn/dd/trai/cdcs.php (phần IV).

Trân trọng./.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác