TB: Nhận đơn đăng ký hưởng hỗ trợ và cam kết với tỉnh Long An (theo quy định của Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ) đối với SV các ngành đào tạo giáo viên khóa 2023 có địa chỉ thường trú trên địa bàn tỉnh Long An


Khoa gửi các bạn SV khóa 23:

- SV nào (trong Danh sách) có nguyện vọng hưởng ở Long An thì thực hiện Mẫu: 0b-Mẫu số 01 đơn de nghi huong (làm 2 tờ có Ý kiến, chữ kí của Phụ huynh và SV) và nộp tại Văn phòng Khoa;
- Trường hợp đổi nguyện vọng: SV đã đăng ký hưởng tại TP HCM (lúc làm hồ sơ nhập học) nhưng muốn đăng ký lại Long An (không hưởng ở TP HCM nữa) thì phải làm lại đơn theo Mẫu trên và phải gửi Email về P.CTSV (congtacsinhvien@sgu.edu.vn);

* Để có cơ sở làm Công văn gửi UBND TP HCM, SV trúng tuyển ngành đào tạo giáo viên khóa 23 nếu muốn điều chỉnh nguyện vọng: đăng kí Nghị định 116 hoặc không đăng kí Nghị định 116 thì cần gửi Email về P.CTSV (congtacsinhvien@sgu.edu.vn)  nêu rõ các thông tin sau:
- Họ và tên SV:
- MSSV:
- Ngành:
- Số Điện thoại liên lạc:
- Nội dung cần điều chỉnh:
Hạn chót nhận các thay đổi là 16g00, ngày 13/10/2023 (thứ Sáu). Sau ngày này P.CTSV sẽ không giải quyết các thay đổi của SV (nếu có).

Trân trọng./.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác