TB: Mua Bảo hiểm y tế (bắt buộc) SV toàn trường năm 2024 (thời hạn sử dụng thẻ từ 01/01/2024 đến 31/12/2024)


 

Các bạn Lớp trưởng tổng hợp Danh sách thống kê SV tham gia BHYT năm 2024 để nộp Trạm Y tế (A.002, Cơ sở chính)./.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác