TB: Lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, viên chức và SV phục vụ công tác đảm bảo chất lượng năm 2023


 

Các bạn SV thực hiện khảo sát theo đường link: https://tqa.sgu.edu.vn/ykph-sv. Thời gian thực hiện khảo sát: từ ngày 08/11/2023 đến ngày 23/11/2023.
Trân trọng./.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác