TB: Tuyển dụng công chức, viên chức TP HCM từ nguồn SV tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ năm 2023


 

Các bạn SV theo dõi Phụ lục 1 và Phụ lục 2:
- phu_luc_1__cong_chuc_signed kèm 5697;
- phu_luc_2__vien_chuc_signed kèm 5697./.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác