TB: Tổ chức chương trình Họp mặt kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)


Khoa gửi các bạn SV:
Căn cứ Thông báo số 2628/TB-ĐHSG ngày 03/11/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn về việc tổ chức chương trình Họp mặt kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023), Trường Đại học Sài Gòn thông báo như sau:
- Các hoạt động dạy và học của Nhà trường trong ngày 17/11/2023 (thứ sáu) sẽ được tạm ngưng sau khi hết tiết 7 (14g40) để tập trung công tác tổ chức chương trình họp mặt;
- Các hoạt động dạy và học của Nhà trường trong ngày 20/11/2023 (thứ hai) sẽ được tạm ngưng và được sắp xếp lịch dạy và học bù để đảm bảo tiến độ.
Trân trọng./.

Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác