KH: Tổ chức Hội thao truyền thống SV Đại học Sài Gòn năm học 2023-2024


 

Các bạn SV theo dõi văn bản, mẫu và liên hệ thầy Hiệp - Trợ lí Văn nghệ Thể thao của Khoa để đăng kí:
- TB2655_Thông báo số 1 Hội thao sinh viên 2023-2024;
Điều lệ Giai đoạn 1 Hội thao sinh viên 2023-2024;
- Mẫu đăng ký Hội thao sinh viên 2023 - 2024./.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác