TB: Kiểm tra các thông tin cá nhân của SV khóa 20


 

Các bạn SV K.20 trực tiếp ghé Văn phòng Khoa kí xác nhận thông tin làm Bằng tốt nghiệp. Hạn chót là thứ Hai (01/01/2024).
Trân trọng./.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác