TB: Mở các lớp UD CNTT Cơ bản và UD CNTT trong dạy học khóa 168


 

Khoa gửi các bạn SV thông báo mở các lớp Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản và Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học khóa 168: Thông báo nhận đăng ký Lớp ƯDCNTT Cơ bản/ƯDCNTT trong dạy học  Trung tâm Công nghệ Thông tin./.

Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác