TB: Kết quả bài thu hoạch Sinh hoạt Công dân - Sinh viên khóa 20 HK 1 năm học 2023-2024


SV khóa 20 xem kết quả Sinh hoạt Công dân - Sinh viên tại đây: https://bit.ly/SGU_SHCDK20_12324.
- Trong tài liệu có 06 sheet gồm:
+ Danh sách SV Hoàn thành SHCD;
+ Danh sách SV Không đạt: những SV có tên trong danh sách này, mục III.1.a trong phiếu Đánh giá rèn luyện (PĐGRL) chỉ được tính tối đa 09 điểm;
+ Danh sách SV Không làm bài thu hoạch SHCD: những SV có tên trong danh sách này, mục III.1.a trong PĐGRL chỉ được tính tối đa 07 điểm;
+ Danh sách SV Không đi SHCD: những SV có tên trong danh sách này, bị trừ 05 điểm ở mục III.1.b trong PĐGRL, đồng thời mục III.1.a chỉ được tính tối đa 05 điểm;
+ Danh sách SV đoạt giải: Các SV đoạt giải đều sẽ được cộng 01 ĐRL vào mục Tham gia các Hoạt động đặc biệt của Nhà trường;
+ Danh sách SV không mang thẻ SV khi tham dự SHCD, vi phạm nội quy trường Đại học Sài Gòn.

- Những SV đoạt giải thưởng, vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên (C.D.001) từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ hành chính để nhận phần thưởng từ 02/01/2024 đến 31/5/2024;
- Kết quả giải thưởng sẽ bị hủy bỏ khi SV không liên hệ nhận thưởng trong thời gian quy định.

Trân trọng./.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác