TB: Danh sách xét SV tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 (dự kiến)


Khoa gửi các bạn SV Danh sách xét công nhận tốt nghiệp Đợt 1 năm 2024 (dự kiến) từ P. Đào tạo, thời gian nhận phản hồi (nếu có) đến 10h00, Thứ 2 (19/02/2024).
Trân trọng./.

Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác