TB: Danh sách SV tốt nghiệp, chưa tốt nghiệp, cảnh báo, buộc thôi học đợt 1, năm 2024


Khoa gửi các bạn SV Danh sách SV dự kiến phục vụ buổi họp xét công nhận tốt nghiệp, cảnh báo, buộc thôi học đợt 1 năm 2024 từ Phòng Đào tạo.
Trân trọng./.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác