TB: Tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho VN, tháng 3/2024


Khoa gửi các bạn SV TB về thi tiếng Anh theo Khung NLNN 6 bậc tháng 3/2024 từ Trung tâm Khảo thí.
Trân trọng./.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác