TB: Xét cấp học bổng hỗ trợ học phí HK 2 năm học 2023 - 2024 cho SV có hoàn cảnh khó khăn (kèm Thông báo cũ năm 2023 để hướng dẫn)


 

Phòng hợp tác Doanh Nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên thông báo các bạn SV về việc xét cấp học bổng HK 2 năm học 2023-2024 cho SV có hoàn cảnh khó khăn.
- Thời gian nhận hồ sơ trực tuyến từ 18/3/2024 đến hết 09/4/2024.

Lưu ý:
- SV nộp hồ sơ tại địa chỉ liên kếthttps://hoptacdoanhnghiep.sgu.edu.vn/quy-dong-hanh ;
- Đơn đề đạt SV tải trực tuyến trên địa chỉ liên kết ở trên.
Trân trọng./.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác