TB: Danh sách học bổng khuyến khích học tập HK 1, năm học 2023 - 2024 (dự kiến)


P. Công tác sinh viên gửi các bạn Danh sách Học bổng khuyến khích học tập HK 1, năm học 2023 - 2024 (dự kiến), SV xem và kiểm tra. Mọi thắc mắc SV liên hệ P. Công tác Sinh viên (D.001).
Trân trọng./.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác