TB: Danh sách SV bị cảnh báo, tạm dừng, buộc thôi học vì kết quả điểm rèn luyện, HK 1, năm học 2023 - 2024 (dự kiến)


P. Công tác Sinh viên gửi các bạn Danh sách SV bị cảnh báo, tạm dừng, buộc thôi học vì kết quả điểm rèn luyện, HK 1, năm học 2023 - 2024 (Dự kiến). SV xem và kiểm tra. Mọi thắc mắc SV liên hệ P. Công tác Sinh viên (D.001).
Trân trọng./.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác