TB: Nhận đăng ký lớp Ứng dụng CNTT khóa 170


 

Trung tâm Công nghệ thông tin gửi TB mở các lớp Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản và Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học khóa 170:
Thông báo nhận đăng ký Lớp ƯDCNTT Cơ bản/ƯDCNTT trong dạy học Khóa 170 tại Website Trung tâm;
- File Thời khóa biểu Khóa 170 đính kèm.

Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác