TB: Mời SV tham dự Hội thảo Giới thiệu Chuẩn đào tạo và Khảo thí Cambridge Linguaskill - Empower và trải nghiệm bài thi Linguaskill năm 2024 (kèm Kế hoạch và Mẫu)


 

Khoa gửi các bạn TB của Trường, các lớp trưởng huy động 3 bạn/lớp theo Mẫu Excel trên và gửi về VPK hoặc Zalo thầy Trung, hạn là 28/3/2024 (thứ năm).
Trân trọng./.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác