Thông báo về thời hạn nộp thuyết minh đề tài nhiệm vụ KH&CN năm học 2019-2020


Căn cứ Thông báo số 73/TB-ĐHSG ngày 11 tháng 1 năm 2019 của Nhà trường về việc đăng ký nhiệm vụ KH&CN năm học 2019-2020; đã triển khai đến thầy/côngày 14 tháng 2 năm 2019. Nay Khoa Giáo dục Tiểu học thông báo đến cán bộ, giảng viên (CB, GV) thời hạn nộp các hồ sơ như sau:

Trước ngày 7/3/2019, thầy/cô nộp tại VPK cho trợ lý NCKH bản giấy thuyết minh đề tài có đầy đủ chữ ký và file qua email: dthue@sgu.edu.vn.

Để tránh tình trạng bị phòng QLKH trả về làm lại như mọi năm, quý thầy/cô vui lòng KHÔNG để phần xác nhận chữ ký sang 1 trang tách biệt.

Trân trọng.

Quý thầy/cô tải các biểu mẫu tại đây:

              Mẫu thuyết minh đề tài cấp cơ sở

              Mẫu phiếu đăng ký biên soạn giáo trình

              Mẫu thuyết minh đề tài cấp khoa

              Mẫu phiếu đăng ký tài liệu học tập cấp khoa

             

 


Chuyên mục: Nghiên cứu khoa học | Đăng bởi: Đậu Thị Huế