Thông báo về việc quyết toán Hợp đồng NCKH sau nghiệm thu


Kính thưa quý Thầy/Cô, 
 
Theo yêu cầu của Kho bạc về việc thanh toán hợp đồng NCKH sau nghiệm thu, quý Thầy/Cô lưu ý: 
Từ tháng 3/2019 Kho bạc sẽ dựa trên ngày kí QĐ Công nhận kết quả (trong vòng 30 ngày) các tác giả đề tài, chủ biên giáo trình có tên trong danh sách công nhận có nhiệm vụ đi quyết toán. Nếu sau thời gian trên Phòng QLKH và Phòng KHTC không chịu trách nhiệm với những hồ sơ quyết toán chậm trễ.
Trân trọng.

Chuyên mục: NCKH Giảng viên | Đăng bởi: Đậu Thị Huế

Các bài khác