TB: Danh sách sinh viên chưa nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT


1. Thời gian nộp: đến hết ngày 01/06/2019
2. Địa điểm nộp: VPK GDTH - 20 Ngô Thời Nhiệm, Q. 3

3. DSSV chưa nộp bảng sao bằng TN THPT


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác