Biểu mẫu hành chính


   I. Biểu mẫu dành cho giảng viên

  1. Giấy báo nghỉ và dạy bù

   II. Biểu mẫu dành cho sinh viên

  1. Đơn xin hỗ trợ chi phí học tập

  2. Giấy xác nhận ưu đãi trong giáo dục

  3. Đơn xin miễn giảm học phí

  4. Đơn xin trợ cấp dân tộc

  5. Đơn xin trợ cấp xã hội


Chuyên mục: Sinh viên | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác