Lịch sử Khoa Giáo dục Tiểu học


              Khoa Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Sài Gòn là một Khoa Sư phạm có bề dày lịch sử đặc biệt trong công tác đào tạo nguồn giáo viên Tiểu học cho Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Giáo dục Tiểu học tiền thân là Khoa Đào tạo Giáo viên Tiểu học của Trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Thành lập theo Quyết định số 79/QĐ-CĐ ngày 01 tháng 9 năm 1992). Ngày 25 tháng 4 năm 2007, Trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh được nâng cấp thành Trường Đại học Sài Gòn (Theo Quyết định số 478/QĐ-TTg của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng), Khoa Giáo dục Tiểu học được thành lập (theo quyết định số 183/ĐHSG-TC ngày 26/7/2007) với sứ mạng đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ Cao đẳng, Đại học, tiến tới trình độ Thạc sĩ cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong cả nước, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cao của ngành Giáo dục và đào tạo.

              Hiện nay, Khoa có 23 giảng viên, trong đó có 04 giảng viên chính, 09 tiến sĩ, 03 nghiên cứu sinh, 11 thạc sĩ; 03 chuyên viên với 01 thạc sĩ, 02 cử nhân. Khoa có 03 Bộ môn: Toán và Phương pháp dạy học, Văn - Tiếng Việt và Phương pháp dạy học, Tự nhiên Xã hội và Phương pháp dạy học. Ngoài nhiệm vụ giảng dạy đại học, cao học trong và ngoài trường, giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học còn tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học như: thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; viết bài báo khoa học công bố trên các tạp chí chuyên ngành; tham gia hội nghị, hội thảo; biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo; biên soạn sách giáo khoa Tiểu học theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới...
               Khoa Giáo dục Tiểu học là một trong những Khoa Sư phạm có quy mô đào tạo và phát triển tốt trong tương lai. Từ năm học 2007 - 2008 đến nay, Khoa đã đào tạo 8 khóa sinh viên hệ Đại học chính qui, cung cấp 1066 cử nhân sư phạm Giáo dục Tiểu học cho các trường Tiểu học công lập, dân lập và quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Năm học 2018 - 2019, số lượng sinh viên của Khoa là 1217 sinh viên các hệ đào tạo, đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước.
             Ý thức được vai trò quan trọng của chất lượng giáo viên Tiểu học đối với sự nghiệp giáo dục của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, của cả nước nói chung, Khoa Giáo dục Tiểu học đã và đang có những kế hoạch hành động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu ngày càng cao của ngành Giáo dục nói riêng, xã hội nói chung về giáo viên Tiểu học./.


Chuyên mục: Giới thiệu | Đăng bởi: Khoa GDTH