TB: V/v Khảo sát online ý kiến phản hồi từ người học về khóa học và đo lường sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ giáo dục


Tất cả các bạn sinh viên đều phải làm (kể cả sinh viên sắp tốt nghiệp)

Link khảo sát dành cho cao đẳng k16, đại học k15: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf8j120NUNgJ_AkG…/viewform…

Link dành cho tất cả sinh viên (kể cả cao đẳng k16 và đại học k15): https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfJFm4k_5TAinnt5A…/viewform

Hạn chót làm khảo sát: 23/6/2019.

Ý kiến đóng góp của các bạn sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của khoa Giáo dục Tiểu học nói riêng và trường Đại học Sài Gòn nói chung cho những năm sau.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác