TB: Về việc đóng kinh phí tham gia chương trình thực tế bộ môn năm học 2019-2020


>>>>>>>THÔNG BÁO<<<<<<<<
Về việc đóng kinh phí tham gia chương trình thực tế bộ môn năm học 2019-2020
-------
1. Định mức đóng: 1.760.000đ/01 SV.
2. Thời gian đóng: Từ ngày 03/9/2019 đến ngày 04/9/2019.
3. Địa điểm đóng: Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - Số 273C An Dương Vương, P.3, Q.5, thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Lịch trình thực tế bộ môn: https://docs.google.com/file/d/1TmlNHDhR5GEDQKkQm1rfW1EklH8Pumna/edit?usp=docslist_api&filetype=msword

*Lưu ý: Sau thời gian trên, trung tâm Hỗ trợ sinh viên sẽ không giải quyết cho bất kì trường hợp sinh viên nào chưa đóng kinh phí.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác