TB: Danh sách sinh viên đi thực tế bộ môn tại Bình Thuận từ ngày 09/9 đến ngày 14/9/2019


1. Đợt 1 ( từ ngày 09/9 - 11/9/2019)

https://drive.google.com/file/d/1O5g2KZO6LL0WBhirJyPurdwryn6Kf5nC/view?usp=drivesdk

2. Đợt 2 ( từ ngày 12/9 - 14/9/2019)

https://drive.google.com/file/d/1AqGw9rIzqMPxW83_JOUUf-BIirT8HCSH/view?usp=drivesdk


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác