TB: Đăng kí tham gia bảo hiểm tai nạn sinh viên năm học 2019 - 2020


1. Thời gian đăng kí: đến hết ngày 17/9/2019
2. Phí đóng - Mức bồi hoàn tối đa:
- 45.000₫/người/năm - 30.000.000₫/người/vụ
- 60.000₫/người/năm - 40.000.000₫/người/vụ
- 75.000₫/người/năm - 50.000.000₫/người/vụ
3. Các bạn đăng kí và đóng tiền cho lớp trưởng. Lớp trưởng thu tiền, lập danh sách theo mẫu ( có chữ kí của các bạn nộp tiền) nộp về Văn phòng khoa GDTH (Phòng A.115 - 20 Ngô Thời Nhiệm, Q.3) và gửi danh sách qua địa chỉ email: dovanhuyc8@gmail.com đến hết ngày 17/9/2019.

--------------------
?Lưu ý: Các bạn SV là con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh loại 1, con mồ côi cả cha lẫn mẹ được miễn 100% phí bảo hiểm tai nạn ( có bản sao giấy chứng nhận đính kèm).


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác