TB: Thống kê sinh viên ngoại trú năm học 2019-2020


1. Đối với sinh viên Khóa 19 (ngoại trừ sinh viên ở Ký túc xá của trường):
- Các bạn sinh viên gửi thông tin của mình cho lớp trưởng.
- Lớp trưởng tải file "Danh sách sinh viên ngoại trú K.19" đính kèm về nhập thông tin của các bạn trong lớp vào file và gửi về địa chỉ email: dovanhuyc8@gmail.com đến ngày 20/11/2019.
DSSVK19: https://docs.google.com/file/d/1ukQ5JxzjU8WY4Hz5FHag81HeRPnhOs8P/edit?filetype=msexcel&fbclid=IwAR3hX3KJChN64MYbib31n40QJEyC3Cbc4LVQG-yo1s2tH0PTWxENHgENexg
2. Đối với sinh viên khóa 18 trở về trước:
- Nếu có thay đổi chỗ ở thì sinh viên phải kê khai lại thông tin ngoại trú theo mẫu đính kèm nộp về văn phòng khoa đến ngày 18/11/2019.
Tờ khai: https://docs.google.com/file/d/1Yq1pdHFOZLIgZLc15YEGo33f0H_VYsMA/edit?filetype=msword&fbclid=IwAR0D1Y8pYR8qqFd22A1JRWh-ycdUvePWdxLp5RTIYZhQRUJyY9WGnD-mUSs


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác