TB: Đăng kí thi khảo sát đầu vào Tiếng Anh không chuyên đợt 2, năm học 2019-2020


1. Đối tượng: Các bạn sinh viên chưa đủ điều kiện học học phần Tiếng Anh I( các bạn sinh viên khóa 17, 18, 19 cả hệ chính quy và vừa làm vừa học chú ý).
2. Thời gian đăng kí: đến hết ngày 22/05/2020
3. Địa điểm: Văn phòng Khoa GDTH (Phòng D. 101 - 273 An Dương Vương, P. 3, Q. 5
3. Lệ phí thi: 50.000đ/SV
– Phòng Đào tạo thông báo danh sách các phòng thi: ngày 29/05/2020.
– Thời gian thi khảo sát: sáng Chủ Nhật, 31/05/2020
– Địa điểm thi: cơ sở chính, 273 An Dương Vương, P.3, Q.5.
– Thông báo kết quả thi khảo sát: ngày 03/6/2020.
SV theo dõi thông báo, danh sách phòng thi, kết quả thi khảo sát tại địa chỉ http://daotao.sgu.edu.vn.

Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác