Sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học bảo vệ xuất sắc đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Trường


Sáng ngày 28/7/2020, tại Phòng HB.303, nhóm sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học đã bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Trường của sinh viên, năm học 2019-2020.

Đề tài: “Ứng dụng phần mềm Geogebra trong dạy học yếu tố hình học ở môn Toán lớp 5” là đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường do nhóm sinh viên khóa 16 gồm: Lê Nguyễn Minh Nguyên (Chủ nhiệm đề tài), Nguyễn Hồng Thắm, Nguyễn Thái Thùy Dương (thành viên) thực hiện dưới sự hướng dẫn của ThS. Trần Hòa Hiệp, Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khách quan của Hội đồng đánh giá, đề tài đã được bảo vệ thành công với kết quả xuất sắc. Theo các thành viên Hội đồng, đề tài có tính thực tiễn, có thể triển khai ứng dụng trong giảng dạy môn Toán tiểu học.

Phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học là một hoạt động nhằm phát huy năng lực tư duy sáng tạo, hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên và vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Hy vọng, qua việc bảo vệ xuất sắc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của nhóm sinh viên khóa 16 sẽ góp phần tạo động lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên trong Khoa; hứa hẹn sự phát triển số lượng và chất lượng đề tài nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

NCKHSV 19 20 01

Nhóm sinh viên trình bày đề tài nghiên cứu

 NCKHSV 19 20 02

Nhóm sinh viên thực hiện đề tài và Giảng viên hướng dẫn (ThS. Trần Hòa Hiệp)

 NCKHSV 19 20 03

Nhóm sinh viên thực hiện đề tài và các Thầy, Cô khoa Giáo dục Tiểu học


Chuyên mục: Tin tức | Đăng bởi: Khoa GDTH