TB: Đóng kinh phí TTCM,Tây Nam Bộ từ 21/9-24/9/2020


Trên cơ sở thống nhất giữa Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Khoa về chương trình Thực tế chuyên môn tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ từ 21/9-24/9/2020. Nay, để đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng dịch vụ học phần Thực tế chuyên môn, Khoa thông báo tới sinh viên kế hoạch đóng kinhphí như sau:

- Định mức đóng: 2.590.000đ/01 sinh viên. 

- Thời gian đóng: Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 15/9/2020.

- Địa điểm đóng: Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - Số 273C An Dương Vương, P.3, Q.5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau thời gian trên, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên sẽ không giải quyết cho bất kì trường hợp sinh viên nào chưa đóng kinh phí.


Chuyên mục: Vừa làm vừa học | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác