Thông báo v/v nộp bổ sung hồ sơ chế độ chính sách tại trường học kỳ I năm học 2020 - 2021


Sinh viên các khóa (K17-K18-K19) đọc kỹ thông báo và tra cứu danh sách có tên mình, xem hướng dẫn ở cột HỒ SƠ CẦN BỔ SUNG.

Nếu sinh viên không bổ sung hồ sơ sẽ không được hưởng các chế độ tại trường theo quy định./.

Các em xem Thông báo và danh sách tại trang web của phòng Công tác Sinh viên: http://ctsv.sgu.edu.vn/images/NH20202021/Hai/TB_bosung_chedochinhsach_201web.pdf


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác