TB: V/v đăng kí tham gia bảo hiểm tai nạn đối với sinh viên năm học 2020 - 2021


1. Thời gian đăng kí: đến hết ngày 19/10/2020
2. Phí đóng - Mức bồi hoàn tối đa: 45.000₫/người/năm - 30.000.000₫/người/vụ
- Các bạn đăng kí và đóng tiền cho lớp trưởng. Lớp trưởng thu tiền, lập danh sách theo mẫu ( có chữ kí của các bạn nộp tiền) và nộp về Văn phòng khoa GDTH (Phòng D. 101 - 273 An Dương Vương, P. 3, Q.5) đến hết ngày 21/10/2020.
Lưu ý:
- SV có hoàn cảnh khó khăn không thể đóng phí tham gia, SV làm đơn (theo mẫu đính kèm) gửi về Khoa xác nhận. Nhà trường sẽ xét duyệt danh sách SV khó khăn và trích kinh phí từ "Quỹ đồng hành sinh viên" để mua bảo hiểm tai nạn cho SV khó khăn.
- Các bạn SV là con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh loại 1, con mồ côi cả cha lẫn mẹ được miễn 100% phí bảo hiểm tai nạn ( có bản sao giấy chứng nhận đính kèm).
Mẫu danh sách đóng tiền BHTN theo lớp
Mẫu dành cho SV có hoàn cảnh khó khăn không thể đóng phí tham gia


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác