Lưu ý: về vấn đề tham gia bảo hiểm tai nạn đối với sinh viên năm học 2020 - 2021


Vừa qua, Khoa đã thông báo v/v tham gia bảo hiểm tai nạn (BHTN) đối với SV năm học 2020 - 2021. Xin lưu ý thêm là Thông báo này không áp dụng đối với Tân Sinh viên năm 2020 do trong lệ phí tạm thu lúc nhập học đã có lệ phí BHTN.
Trân trọng.

Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác