TB: Nộp bản sao bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông đối với SV K.19


Lưu ý: hạn chót để SV nộp Bản sao là 19/11/2020.

Trân trọng./.


Chuyên mục: Vừa làm vừa học | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác