KH: Mỗi đảng viên một lá cờ Tổ quốc tự hào cùng ngư dân bám biển


Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Đảng ủy Trường Đại học Sài Gòn về triển khai Chương trình “Mỗi đảng viên một lá cờ Tổ quốc tự hào cùng ngư dân bám biển”, Khoa GD Tiểu học thông báo tới các em sinh viên một số nội dung chính của Kế hoạch như sau:
1. Chủ đề: “Mỗi đảng viên một lá cờ Tổ quốc tự hào cùng ngư dân bám biển”.
2. Thời gian thực hiện: 05 năm (từ năm 2020 đến năm 2025), hàng năm Đảng ủy Trường ra thông báo phát động phong trào ủng hộ Chương trình.
3. Hình thức thực hiện, tiếp nhận:
- Vận động kinh phí đóng góp của đảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên tham gia Chương trình ủng hộ bằng tiền mặt.
- Mức đóng góp 50.000đ/l lá cờ Tổ quốc.
- Kinh phí đóng góp ủng hộ Chương trình: các lớp trưởng thu tiền và lập ds gửi về cô Hạnh (VPK) từ nay tới 15/11. 
Khoa rất mong nhận được sự quan tâm và tích cực tham gia Chương trình của các em sinh viên. Trân trọng!Chuyên mục: Liên thông | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác