TB: Về việc nhận thẻ sinh viên K.20 (đợt cuối)


1. Đối tượng: Các bạn SV có tên trong danh sách đính kèm
2. Thời gian: từ 06/11/2020 - 11/11/2020 (trừ T7, CN)
3. Địa điểm: VPK GDTH (D.101) - 273 An Dương Vương, P.3, Q.5

Trân trọng./.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác