TB: Mua BHYT SV năm 2021


- Hướng dẫn tra cứu mã, hạn thẻ BHYT:

https://drive.google.com/file/d/1mQGyqs9uObCf80EVXgkW_FeOzn_jFFdn/view

- File nhập liệu cho lớp trưởng:

https://docs.google.com/file/d/1D-nvD3KZbF7ytXB_CVu-vuwVbEo4Pki5/edit


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác