TB: Bổ sung hình thức mua BHYT SV toàn Trường năm 2021


Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên toàn trường tham gia mua BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021, Trường Đại học Sài Gòn bổ sung hình thức đóng tiền mua BHYT cho sinh viên như sau:

- Sinh viên sau khi đăng kí đầy đủ thông tin đến đóng tiền tại ngân hàng vào tài khoản Trường Đại Học Sài Gòn - số tài khoản 1606 201 036 100 - Agribank chi nhánh An Phú với cú pháp BHYT_MSSV_HOTEN (trong đó BHYT là viết tắt của Bảo hiểm Y tế, MSSV là mã số sinh viên của sinh viên đóng tiền, HOTEN là tên đây đủ của sinh viên đóng tiền);

- Sinh viên đem biên lai về cho lớp trưởng, lớp trưởng kiểm tra biên lai và cho sinh viên kí nhận trên bản giấy, đồng thời hoàn thành file Excel;

- Lớp trưởng nộp bản giấy và file Excel hoàn chỉnh về Khoa kèm tiền mặt (nếu có đối với trường hợp đóng tiền mặt).

- Lớp trưởng tải và in Danh sách các lớp nộp BHYT 2021 hoặc có thể ghé Khoa để nhận bản giấy.

- Các bước nhập, sửa thông tin và thời gian nộp vẫn theo Thông báo 11/11/2020

Trân trọng./.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác