TB: Khảo sát ý kiến người học về khóa học và Đo lường sự hài lòng đối với dịch vụ giáo dục


- Căn cứ vào kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2020;
- Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên, điều chỉnh chương trình đào tạo và góp phần cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo;
- Nhà trường tiến hành 02 khảo sát: Lấy ý kiến phản hồi từ người học về khóa học và Đo lường sự hài lòng của người học đối với dịch vụ giáo dục với các nội dung như sau:
  • Thời gian khảo sát: từ 25/11/2020 đến hết 20/12/2020.
  • Đối tượng khảo sát: tất cả sinh viên thuộc tất cả các hệ đào tạo. 
  • Hình thức khảo sát: online thông qua Google Form  
  • Link khảo sát Lấy ý kiến phản hồi từ người học về khóa học: https://bit.ly/366rgWI
  • Link khảo sát Đo lường sự hài lòng của người học đối với dịch vụ giáo dục: https://bit.ly/2J8MwCH
Trân trọng./.

Chuyên mục: Liên thông | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác