TB: Lấy ý phản hồi của SV chính quy về hoạt động giảng dạy của GV HK 1 năm học 2020-2021


Lưu ý: 02 khảo sát Lấy ý kiến người học về khóa học và Đo lường sự hài lòng của người học đối với dịch vụ giáo dục vẫn được tiến hành song song với đợt khảo sát lấy ý kiến này.
Trân trọng./.


Chuyên mục: Hệ chính quy | Đăng bởi: Khoa GDTH

Các bài khác